Hem > Videomeeting

Räkna ut vad du kan spara genom att ha videomöten!

Danska Videncenter for grøn IT som tillhör Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har skapat ett verktyg där man kan räkna ut hur mycket CO2-reduktion och vilka resebesparingar man kan göra genom att ha videomöten istället för att resa till varandra.

Klicka på nedanstående länk för att räkna ut just din CO2-reduktion, kostnads- och tidsbesparingar.


 
Länk till formulär